Hoạt động cơ sở
Hoạt động thương mại – dịch vụ tháng 6/2018
Hoạt động thương mại – dịch vụ tháng 6/2018
Tình hình lưu chuyển hàng hóa - dịch vụ
Hoạt động thương mại – dịch vụ tháng 5/2018
Hoạt động thương mại – dịch vụ tháng 5/2018
Tình hình lưu chuyển hàng hóa - dịch vụ
Hỗ trợ xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu doanh nghiệp hiện đại chuyên nghiệp nhiều tính năng tiện ích
Hỗ trợ xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu doanh nghiệp hiện đại chuyên nghiệp nhiều tính năng tiện ích
Căn cứ Quyết định số 4816/QĐ-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thươ...
Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, chương trình khuyến công, hướng dẫn lập và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Ngày 23/08/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính theo thông tư
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
Ngày 28/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công, bao gồm 15 Điều thay ...
Tình hình triển khai thực hiện Lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh
Tình hình triển khai thực hiện Lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 07/8/2017 của Bộ Công Thương về việc ban ...
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
Ngày 28/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công, bao gồm 15 Điều thay ...
Hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, chương trình khuyến công, hướng dẫn lập và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Ngày 23/08/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính theo thông tư
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 6/2018
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 6/2018
Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 6/2018 thực hiện tăng 3,27% so với tháng trước và tăng 9,62% ...
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 3/2018
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 3/2018
Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 3/2018 thực hiện tăng 14,18% so với tháng trước và tăng 1,41%...
Tình hình triển khai thực hiện Lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh
Tình hình triển khai thực hiện Lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 07/8/2017 của Bộ Công Thương về việc ban ...
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 2/2018
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 2/2018
Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 02/2018 giảm 23,82% so với tháng trước và tăng 12,63% so với ...
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 3/2018
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 3/2018
Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 3/2018 thực hiện tăng 14,18% so với tháng trước và tăng 1,41%...
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 6/2018
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 6/2018
Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 6/2018 thực hiện tăng 3,27% so với tháng trước và tăng 9,62% ...
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
Ngày 28/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công, bao gồm 15 Điều thay ...
Chính trị tư tưởng
Vinh danh 132 học sinh, sinh viên giỏi nghề TP. Hồ Chí Minh năm 2018
Vinh danh 132 học sinh, sinh viên giỏi nghề TP. Hồ Chí Minh năm 2018
Tối ngày 13-5, Thành Đoàn phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh vinh danh 132 học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần thứ 10, năm 2018.
Công bố chữ hiệu 25 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè
Công bố chữ hiệu 25 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè
“Tình nguyện” có thể xem là một tính cách đặc trưng lớn của tuổi trẻ. Nói đến thanh niên là phải nói đến sự dấn thân, tinh thần xung kích, sáng tạo, t...
Hà Nội tổ chức Hội trại tập huấn Cán bộ Đoàn năm 2018
Hà Nội tổ chức Hội trại tập huấn Cán bộ Đoàn năm 2018
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2018, nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn và phong trào thanh niên cho cá...
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ từ những điều giản dị nhất
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ từ những điều giản dị nhất
Thật vậy, những cống hiến của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là vô bờ bến. Dù năm tháng có qua đi trên mảnh đất Việt Nam thân yêu,...
Tình hình triển khai thực hiện Lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh
Tình hình triển khai thực hiện Lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học v...
Tình hình triển khai thực hiện Lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh
Tình hình triển khai thực hiện Lộ trình kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Quyết định số 3055/QĐ-BCT ngày 07/8/2017 của Bộ Công Thương về việc ban ...
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 2/2018
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 2/2018
Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 02/2018 giảm 23,82% so với tháng trước và tăng 12,63% so với ...
Phú Thọ - Hà Nội: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp – thương mại
Phú Thọ - Hà Nội: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp – thương mại
Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Thành uỷ Hà Nội đã ban hành Văn bản số 918-TB/TU thông báo Kết luận Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và Ban Thườ...
Hội nghị kết nối cung – cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018
Hội nghị kết nối cung – cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018
Ngày 29.5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Công Thương Hưng Yên tổ chức Hội nghị kết nối cung – cầu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghi...
Khai mạc Lễ hội vải thiều Thanh Hà - Hải Dương 2018
Khai mạc Lễ hội vải thiều Thanh Hà - Hải Dương 2018
Sáng 10/6/2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, hàng trăm doanh nghiệp, thương nhân, người dân và lãnh đạo tỉnh...
Bài viết mới nhất
Tin chính sách
Tin mới
Nghị quyết đại hội đoàn
Truyền hình thanh niên
Hình ảnh đẹp
Liên kết
Đơn vị đồng hành

© 2018 Bản quyền thuộc về 123, Xyz, Hà Nội.
Cấm sao chép dưới mọi hình thức.